صفحه اصلي > --- > اتمام پروژه های روتاری پکر سیمان صوفیان و آرتا اردبیل

اتمام پروژه های روتاری پکر سیمان صوفیان و آرتا اردبیل


9-12-1394, 10:11. نويسنده: electro
اتمام پروژه تبدیل دستگاه مکانیکی روتاری پکر 12 ایستگاه اف ال اسمیت شرکت سیمان صوفیان به الکترونیکی و
ساخت روتاری پکر 8 ایستگاه شرکت سیمان آرتا اردبیل


لینک دانلود فیلم روتاری پکر 12 ایستگاه شرکت سیمان صوفیان

لینک دانلود فیلم روتاری پکر 8 ایستگاه شرکت سیمان آرتا اردبیل
بازگشت