صفحه اصلي > خبرها > ساخت و نصب و راه اندازی دستکاه چک ویر در کارخانه زرین ذرت شاهرود

ساخت و نصب و راه اندازی دستکاه چک ویر در کارخانه زرین ذرت شاهرود


12-05-1395, 12:36. نويسنده: electro
ساخت و نصب و راه اندازی دستکاه چک ویر در کارخانه زرین ذرت شاهرود بر روی دستگاه پکر ثابت ساخت این شرکت
بازگشت